آگهی استخدام دستیار دندانپزشک در مطب

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب

1398-09-12

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب برای چند ساعت کار در روز. افراد خوش بیان - منظم و آشنا به امور تخصصی تماس بگیرند

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب برای چند ساعت کار در روز. افراد خوش بیان - منظم و آشنا به امور تخصصی تماس بگیرند

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی