آگهی استخدام برنامه نویس در موسسه معتبر

استخدام برنامه نویس در موسسه معتبر

1398-09-12

استخدام برنامه نویس در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد منظم - مسئولیت پذیر و دوره دیده در این زمینه در ارتباط باشند

استخدام برنامه نویس در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد منظم - مسئولیت پذیر و دوره دیده در این زمینه در ارتباط باشند

شیراز عفیف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی