آگهی استخدام گرافیست در شرکت مجاز

استخدام گرافیست در شرکت مجاز

1398-09-12

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت تکمیل کادر خود. افراد خلاق - خوش برخورد و آشنا به دیزاین انواع طرح ها تماس بگیرند

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت تکمیل کادر خود. افراد خلاق - خوش برخورد و آشنا به دیزاین انواع طرح ها تماس بگیرند

شیراز فلکه گاز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی