آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1398-09-12

استخدام گرافیست در موسسه معتبر. افراد دارای روابط عمومی بالا - آشنا به دیزاین طرح ها و نگارش متون در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در موسسه معتبر. افراد دارای روابط عمومی بالا - آشنا به دیزاین طرح ها و نگارش متون در ارتباط باشند

شیراز خلد برین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی