آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

1398-09-12

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز. مناسب افراد خوش برخورد - آشنا به امور فضای مجازی - کد نویسی و ادیت عکس ها

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز. مناسب افراد خوش برخورد - آشنا به امور فضای مجازی - کد نویسی و ادیت عکس ها

شیراز کوی زهرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی