آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز

1398-09-12

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز جهت رشد گروه خود. افراد فعال -آشنا به ساخت انواع اپ و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز جهت رشد گروه خود. افراد فعال -آشنا به ساخت انواع اپ و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

شیراز ستاد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی