آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-09-12

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز . شرایط کاری خوب برای افراد خوش بیان - فعال و آشنا به امور تبلیغاتی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز . شرایط کاری خوب برای افراد خوش بیان - فعال و آشنا به امور تبلیغاتی

شیراز سراج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی