آگهی استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر

1398-09-12

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر جهت رشد گروه خود. مناسب افراد آشنا به امور فنی و برنامه های کاربردی رایانه

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر جهت رشد گروه خود. مناسب افراد آشنا به امور فنی و برنامه های کاربردی رایانه

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی