آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-09-11

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به نگارش متون و جذب مخاطب حرفه ای

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به نگارش متون و جذب مخاطب حرفه ای

تهران چیتگر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی