آگهی استخدام عکاس در مجموعه هنری

استخدام عکاس در مجموعه هنری

1398-09-12

استخدام عکاس در مجموعه هنری با محیط کاری حرفه ای و درآمد مناسب برای افراد آشنا به ادیت عکس ها و دارای روابط عمومی بالا

استخدام عکاس در مجموعه هنری با محیط کاری حرفه ای و درآمد مناسب برای افراد آشنا به ادیت عکس ها و دارای روابط عمومی بالا

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی