آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در آموزشگاه علمی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در آموزشگاه علمی

1398-09-11

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در آموزشگاه علمی با محیطی آرام

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در آموزشگاه علمی با محیطی آرام

سنندج

*******09395

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی