آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در آموزشگاه علمی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در آموزشگاه علمی

1398-09-11

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در آموزشگاه علمی با محیطی آرام

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در آموزشگاه علمی با محیطی آرام

سنندج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی