درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر

1398-09-11

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر با درآمدی رضایت بخش

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی