آگهی استخدام هنرجوی گویندگی در مجموعه فرهنگی

استخدام هنرجوی گویندگی در مجموعه فرهنگی

1398-09-11

استخدام هنرجوی گویندگی در مجموعه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای و آموزش های تخصصی برای افراد خوش صدا و علاقمند به کار

استخدام هنرجوی گویندگی در مجموعه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای و آموزش های تخصصی برای افراد خوش صدا و علاقمند به کار

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی