درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام کارآموز عکاسی در موسسه فرهنگی

استخدام کارآموز عکاسی در موسسه فرهنگی

1398-09-11

استخدام کارآموز عکاسی در موسسه فرهنگی با شرایط مناسب و آموزش های تخصصی برای افراد فعال و دارای تجهیزات مرتبط

استخدام کارآموز عکاسی در موسسه فرهنگی با شرایط مناسب و آموزش های تخصصی برای افراد فعال و دارای تجهیزات مرتبط

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی