درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام کارآموز تدوین در موسسه هنری

استخدام کارآموز تدوین در موسسه هنری

1398-09-11

استخدام کارآموز تدوین در موسسه هنری با محیط کاری فعال و آموزش های کامل در زمینه برنامه های تخصصی و کار با دوربین

استخدام کارآموز تدوین در موسسه هنری با محیط کاری فعال و آموزش های کامل در زمینه برنامه های تخصصی و کار با دوربین

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی