آگهی استخدام کارآموز خبرنگاری در موسسه فرهنگی

استخدام کارآموز خبرنگاری در موسسه فرهنگی

1398-09-11

استخدام کارآموز خبرنگاری در موسسه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای و امکان همکاری بعد از آموزش های تخصصی در این زمینه

استخدام کارآموز خبرنگاری در موسسه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای و امکان همکاری بعد از آموزش های تخصصی در این زمینه

تهران پونک

*******09191

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی