درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام کارآموز خبرنگاری در موسسه فرهنگی

استخدام کارآموز خبرنگاری در موسسه فرهنگی

1398-09-11

استخدام کارآموز خبرنگاری در موسسه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای و امکان همکاری بعد از آموزش های تخصصی در این زمینه

استخدام کارآموز خبرنگاری در موسسه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای و امکان همکاری بعد از آموزش های تخصصی در این زمینه

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی