آگهی استخدام کارشناس فروش آقا و خانم

استخدام کارشناس فروش آقا و خانم

1398-09-11

استخدام تعدادی کارشناس فروش آقا و خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی با مزایای خوب

استخدام تعدادی کارشناس فروش آقا و خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی با مزایای خوب

تبریز

*******09146

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی