آگهی استخدام نوازنده در موسسه هنری

استخدام نوازنده در موسسه هنری

1398-09-11

استخدام نوازنده در موسسه هنری در چندین زمینه جهت تکمیل گروه خود. افراد ماهر و آشنا به امور آموزشی در ارتباط باشند

استخدام نوازنده در موسسه هنری در چندین زمینه جهت تکمیل گروه خود. افراد ماهر و آشنا به امور آموزشی در ارتباط باشند

تهران الهیه

*******09356

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی