درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام نوازنده در موسسه هنری

استخدام نوازنده در موسسه هنری

1398-09-11

استخدام نوازنده در موسسه هنری در چندین زمینه جهت تکمیل گروه خود. افراد ماهر و آشنا به امور آموزشی در ارتباط باشند

استخدام نوازنده در موسسه هنری در چندین زمینه جهت تکمیل گروه خود. افراد ماهر و آشنا به امور آموزشی در ارتباط باشند

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی