آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-09-11

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. موقعیت خوب با آموزش در صورت نیاز برای افراد دارای تجربه کاری

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. موقعیت خوب با آموزش در صورت نیاز برای افراد دارای تجربه کاری

تهران میدان ولیعصر

*******09194

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی