آگهی استخدام هنرجوی بازیگری در موسسه معتبر

استخدام هنرجوی بازیگری در موسسه معتبر

1398-09-11

استخدام هنرجوی بازیگری در موسسه معتبر جهت تکمیل گروه خود. موقعیت مناسب با آموزش های تخصصی برای افراد علاقمند به فعالیت در این زمینه

استخدام هنرجوی بازیگری در موسسه معتبر جهت تکمیل گروه خود. موقعیت مناسب با آموزش های تخصصی برای افراد علاقمند به فعالیت در این زمینه

تهران انقلاب

*******09211

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی