آگهی استخدام بازاریاب خانم جهت همکاری در دفتر پخش گوشت

استخدام بازاریاب خانم جهت همکاری در دفتر پخش گوشت

1398-09-11

استخدام تعدادی بازاریاب خانم جهت همکاری در دفتر پخش گوشت با درآمد مکفی

استخدام تعدادی بازاریاب خانم جهت همکاری در دفتر پخش گوشت با درآمد مکفی

کرج فردیس

*******09059

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی