درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام بازاریاب خانم جهت همکاری در دفتر پخش گوشت

استخدام بازاریاب خانم جهت همکاری در دفتر پخش گوشت

1398-09-11

استخدام تعدادی بازاریاب خانم جهت همکاری در دفتر پخش گوشت با درآمد مکفی

استخدام تعدادی بازاریاب خانم جهت همکاری در دفتر پخش گوشت با درآمد مکفی

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی