آگهی استخدام بازاریاب جهت فعالیت در زمینه فروش دستمال کاغذی

استخدام بازاریاب جهت فعالیت در زمینه فروش دستمال کاغذی

1398-09-11

استخدام تعدادی بازاریاب جهت فعالیت در زمینه فروش دستمال کاغذی با درآمد بالا

استخدام تعدادی بازاریاب جهت فعالیت در زمینه فروش دستمال کاغذی با درآمد بالا

کرج شهرک بنفشه

*******09108

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی