درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر

1398-09-11

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور فنی رایانه - کار با دوربین و ادیت عکس ها

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور فنی رایانه - کار با دوربین و ادیت عکس ها

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی