آگهی استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

1398-09-11

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به تولید محتوای شبکه های اجتماعی

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به تولید محتوای شبکه های اجتماعی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی