درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-09-11

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. افراد جوان - خوش بیان - خلاق و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. افراد جوان - خوش بیان - خلاق و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی