آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-09-11

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد خوش بیان - آشنا به امور بازاریابی و شبکه های اجتماعی

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد خوش بیان - آشنا به امور بازاریابی و شبکه های اجتماعی

تهران میدان ولیعصر

*******09121

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی