درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-09-11

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود . شرایط کاری خوب برای افراد خوش بیان و علاقمند به فعالیت در این زمینه

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود . شرایط کاری خوب برای افراد خوش بیان و علاقمند به فعالیت در این زمینه

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی