آگهی استخدام نوازنده در مجموعه هنری

استخدام نوازنده در مجموعه هنری

1398-09-11

استخدام نوازنده در مجموعه هنری جهت تکمیل گروه خود. افراد با سابقه - آشنا به موزیک مدرن و تجهیزات مرتبط تماس بگیرند

استخدام نوازنده در مجموعه هنری جهت تکمیل گروه خود. افراد با سابقه - آشنا به موزیک مدرن و تجهیزات مرتبط تماس بگیرند

تهران میدان ولیعصر

*******09121

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی