درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-09-11

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. موقعیت کاری خوب برای مطرح شدن در این زمینه و همکاری با افراد مجرب

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. موقعیت کاری خوب برای مطرح شدن در این زمینه و همکاری با افراد مجرب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی