آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت پخش مویرگی بهداشتی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت پخش مویرگی بهداشتی

1398-09-11

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت پخش مویرگی بهداشتی با درآمد مکفی

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت پخش مویرگی بهداشتی با درآمد مکفی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی