آگهی استخدام پرستار در مرکز درمانی

استخدام پرستار در مرکز درمانی

1398-09-11

استخدام پرستار در مرکز درمانی جهت تکمیل گروه خود . برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط و آشنا به امور تخصصی

استخدام پرستار در مرکز درمانی جهت تکمیل گروه خود . برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط و آشنا به امور تخصصی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی