آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-09-11

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر. افراد خوش برخورد - جوان - دارای تحصیلات مرتبط و آشنا به کار تماس بگیرند

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر. افراد خوش برخورد - جوان - دارای تحصیلات مرتبط و آشنا به کار تماس بگیرند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی