آگهی استخدام آرایشگر در سالن شیک زیبایی

استخدام آرایشگر در سالن شیک زیبایی

1397-08-21

استخدام آرایشگر در سالن شیک زیبایی به جز لاین های میکاپ شینیون رنگ کوتاهی و اصلاح ابرو. به صورت اجاره ای

استخدام آرایشگر در سالن شیک زیبایی به جز لاین های میکاپ شینیون رنگ کوتاهی و اصلاح ابرو. به صورت اجاره ای

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی