آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1398-09-10

استخدام گرافیست در موسسه معتبر جهت رشد گروه خود.مناسب افراد با سلیقه - خوش بیان - آشنا به امور چاپ و دیزاین

استخدام گرافیست در موسسه معتبر جهت رشد گروه خود.مناسب افراد با سلیقه - خوش بیان - آشنا به امور چاپ و دیزاین

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی