آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-09-10

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر به صورت غیرحضوری. برای افراد آشنا به ادیت عکس ها و نگارش متون

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر به صورت غیرحضوری. برای افراد آشنا به ادیت عکس ها و نگارش متون

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی