آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در باغ رستوران

استخدام منشی خانم جهت همکاری در باغ رستوران

1398-09-10

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در باغ رستوران خان ممد با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در باغ رستوران خان ممد با درآمدی رضایت بخش

کرج محمد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی