آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-09-10

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با محیط کاری فعال . مناسب افراد خوش برخورد -منظم و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با محیط کاری فعال . مناسب افراد خوش برخورد -منظم و آشنا به برنامه های کاربردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی