آگهی استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

1398-09-10

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای . افراد ماهر - با تجربه و آشنا به امور تخصصی دوربین ها تماس بگیرند

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای . افراد ماهر - با تجربه و آشنا به امور تخصصی دوربین ها تماس بگیرند

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی