آگهی استخدام خواننده در موسسه هنری

استخدام خواننده در موسسه هنری

1398-09-10

استخدام خواننده در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش صدا - فعال و دارای تجربه کاری مرتبط تماس بگیرند

استخدام خواننده در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش صدا - فعال و دارای تجربه کاری مرتبط تماس بگیرند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی