آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در شرکت حکیم

استخدام منشی خانم جهت همکاری در شرکت حکیم

1398-09-10

استخدام تعدادی منشی خانم جهت همکاری در شرکت حکیم با درآمد خوب و محیطی منظم

استخدام تعدادی منشی خانم جهت همکاری در شرکت حکیم با درآمد خوب و محیطی منظم

کرج گوهردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی