آگهی استخدام راننده با نیسان یخچالدار

استخدام راننده با نیسان یخچالدار

1398-09-10

استخدام یک نفر راننده با نیسان یخچالدار جهت پخش مواد غذایی با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک نفر راننده با نیسان یخچالدار جهت پخش مواد غذایی با درآمدی رضایت بخش

تهران شاد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی