آگهی استخدام دستیار دندانپزشک در مطب

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب

1398-09-10

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب جهت تکمیل کادر خود.افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به امور تخصصی تماس بگیرند

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب جهت تکمیل کادر خود.افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به امور تخصصی تماس بگیرند

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی