آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-09-10

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر به صورت غیرحضوری. افراد ماهر - خوش بیان و آشنا به امور گرافیکی در ارتباط باشند

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر به صورت غیرحضوری. افراد ماهر - خوش بیان و آشنا به امور گرافیکی در ارتباط باشند

زاهدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی