آگهی استخدام گرافیست در موسسه مجاز

استخدام گرافیست در موسسه مجاز

1398-09-10

استخدام گرافیست در موسسه مجاز با محیط کاری فعال و پویا. افراد خلاق - خوش بیان و آشنا به امور تخصصی چاپ تماس بگیرند

استخدام گرافیست در موسسه مجاز با محیط کاری فعال و پویا. افراد خلاق - خوش بیان و آشنا به امور تخصصی چاپ تماس بگیرند

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی