آگهی استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر

1398-09-10

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر جهت تکمیل گروه خود.برای افراد با تجربه - آشنا به امور فنی و دارای تحصیلات مرتبط

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر جهت تکمیل گروه خود.برای افراد با تجربه - آشنا به امور فنی و دارای تحصیلات مرتبط

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی