آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

1398-09-10

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر. شرایط کاری خوب برای افراد منظم - آشنا به امور گرافیکی و شبکه های اجتماعی

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر. شرایط کاری خوب برای افراد منظم - آشنا به امور گرافیکی و شبکه های اجتماعی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی