آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

1398-09-10

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر جهت تکمیل گروه خود. برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی و اصول نگارش متون

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر جهت تکمیل گروه خود. برای افراد آشنا به برنامه های کاربردی و اصول نگارش متون

تهران جمالزاده

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی