آگهی استخدام کارشناس رایانه در شرکت مجاز

استخدام کارشناس رایانه در شرکت مجاز

1398-09-09

استخدام کارشناس رایانه در شرکت مجاز جهت تکمیل گروه خود. مناسب افراد خوش بیان - فعال - با تجربه و آشنا به ادیت عکس ها

استخدام کارشناس رایانه در شرکت مجاز جهت تکمیل گروه خود. مناسب افراد خوش بیان - فعال - با تجربه و آشنا به ادیت عکس ها

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی