آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

1398-09-09

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز با امکان دورکاری. افراد خوش بیان - با تجربه و آشنا به برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز با امکان دورکاری. افراد خوش بیان - با تجربه و آشنا به برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

زنجان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی