آگهی استخدام نوازنده در مجموعه هنری

استخدام نوازنده در مجموعه هنری

1398-09-08

استخدام نوازنده در مجموعه هنری جهت تکمیل گروه خود. افراد علاقمند به مطرح شدن در این زمینه و آشنا به کار تماس بگیرند

استخدام نوازنده در مجموعه هنری جهت تکمیل گروه خود. افراد علاقمند به مطرح شدن در این زمینه و آشنا به کار تماس بگیرند

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی